You don't have javascript enabled. Good luck with that.
خبر

تشكيل دومين جلسه شوراي نمايشگاه هاي مرتبط با حوزه خدمات شهري با هدف ارتقاي كيفي نمايشگاه ها

1394/11/17

دومین جلسه شورای نمایشگاه های مرتبط با حوزه خدمات شهری با حضور مدیرعامل شرکت نمایشگاه های اصفهان، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، معاون ساماندهی امور مشاغل شهرداری اصفهان، مدیر بازار گل و گیاه اصفهان و معاونان و مدیران میانی مقامات مذکور برگزار شد.  

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این جلسه پیرو جلسه قبلی و در راستای برگزاری کیفی تر نمایشگاه های مرتبط به حوزه خدمات شهری از جمله نمایشگاه تخصصی گل و گیاه، گیاهان دارویی و ماهی های تزیینی، نمایشگاه مبلمان و خدمات شهری و نمایشگاه فناوری های نوین شهری در سال 95 تشکیل شد.

استفاده از ظرفیت کمیته کلان شهرهای کشور، استفاده از ظرفیت شهرهای خواهر خوانده اصفهان، نگاه ملی به این نمایشگاه ها، نگاه ویژه به موضوع گردشگری و استفاده از این توان در ارتقا بخشی این نمایشگاه ها، فرهنگسازی به منظور احساس نیاز در مشارکت کننده و بازدیدکننده، استفاده از فرصت رویکرد جدید مدیریت شهری و همکاری نزدیک تر با شهرداری اصفهان و تأکید فراوان بر طراحی نوآوری های خاص در این نمایشگاه ها از جمله محورها و دیدگاه های مطرح شده در این جلسه بود.